ACIMTA

Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada

A Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada (ACIMTA) é unha organización empresarial, sen ánimo de lucro que ten como finalidade a coordinación, xestión, fomento e defensa dos intereses xerais e comúns de carácter empresarial.

ACIMTA constitúese nunha veterana asociación que defende ao colectivo empresarial de Taboada (Lugo) dende o ano 1998 levando a cabo accións de promoción corporativa dos seus asociados e favorecendo o desenrolo comercial e industrial do concello de Taboada (Lugo).

¡Benvidos a ACIMTA! ¡Benvidos a Taboada!

Os Nosos Asociados

ACIMTA en Prensa 

Asóciate

A Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada (ACIMTA) defende os intereses dos empresarios de Taboada (Lugo). Axúdanos a medrar e a facer grande a nosa vila.

Organismos Colaboradores