Aviso Legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), detállanse a continuación os datos identificativos da empresa:

Razón social: Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada

NIF: G27231364 

Dirección: Avenida de Lugo, 59  - Taboada (Lugo)

Teléfono: 686 74 69 52 

Email: info@acimta.es

FINALIDADE DA PÁXINA WEB

O obxectivo deste sitio web é proporcionar información corporativa da Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada e as actividades que realiza no eido asociativo.

Este aviso legal (en diante, o "Aviso legal") regula o uso do sitio web: www.acimta.es

LEXISLACIÓN

En xeral, as relacións entre G27231364 (Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e á xurisdición españolas.

USO E ACCESO DOS USUARIOS

O usuario queda informado, e acepta que o acceso a este sitio web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada ou calquera das súas delegacións.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son propiedade da Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada e, polo tanto, está prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web ou incluso citar as fontes, agás co consentimento por escrito da Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada.

CONTIDO DA WEB E LIGAZÓNS (LINKS)

A Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web, e incluso pode limitar ou denegar o acceso a dita información a determinados usuarios.

A Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada non asume ningunha responsabilidade pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por "links" ou ligazóns desde calquera páxina web propiedade da Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada. A presenza de "links" nas páxinas web da Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada é só con fins informativos e en ningún caso implica unha suxestión, invitación ou recomendación sobre eles.