Condicións Legais

O uso deste sitio web implica a expresa e plena aceptación das condicións expostas neste desplegable e relacionadas coas diferentes políticas e textos legais.

Para unha información máis detallada sitúe o cursor en "Condicións Legais" e despregaranse unha serie de items nos que poderá consultar ditas condicións.