Condicións de Uso

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os textos, imaxes, logotipos, signos distintivos, sons, animacións, vídeos, código fonte e outros contidos incluídos neste sitio web son propiedade da Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada ou ten, no seu caso, dereito a usalas e explotalas, e neste sentido eríxense como obras protexidas pola lexislación vixente en materia de propiedade intelectual e industrial. Queda expresamente prohibida a transmisión, distribución, reprodución ou almacenamento, total ou parcial, dos contidos almacenados neste sitio web, agás co consentimento previo e expreso do propietario. Non obstante, os usuarios poderán realizar a reprodución ou almacenamento dos contidos do sitio web para o seu uso persoal exclusivo, quedando expresamente e estrictamente prohibida a reprodución de elementos ou contidos deste sitio web, realizados con fins comerciais.

OBRIGAS DO USUARIO

Usuario comprométese a usar o sitio web, os Servizos e os Contidos dun xeito dilixente, correcto e lícito e, en particular, comprométese a absterse de: eliminar, eludir ou manipular o "copyright" e outros datos identificadores dos dereitos dos seus titulares incorporados aos contidos, así como dispositivos de protección técnicos ou calquera mecanismo de información que poida conter o contido.