Venda de Inmobles Comerciais

A Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada (ACIMTA) establece o presente taboleiro de anuncios con mera finalidade informativa, ao obxecto de favorecer as sinerxias derivadas da actividade industrial e comercial. Os anuncios presentes nesta sección insírense de xeito informativo e desinteresado e sen mediar ACIMTA, en ningún caso, entre ofertante e demandante.

De igual xeito o ofertante que desexe aparecer nesta sección, previa solicitude, rexeita toda responsabilidade por parte de ACIMTA en relación co producto ou servizo ofertado.