¿Que é ACIMTA?

A Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada (ACIMTA) é unha asociación empresarial, sen ánimo de lucro, que ten por obxectivo coordinar, xestionar, fomentar e defender os intereses xerais e comúns de carácter empresarial dos comerciantes e industriais do concello de Taboada (Lugo). 

Dende o ano 1998 traballa pola visibilidade e a promoción de todas as empresas con sede na vila de Taboada (Lugo). 

ACIMTA | Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada
ACIMTA | Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada

 

ACIMTA

Vantaxes de ser socio

A época que nos toca vivir a nivel empresa, sumado aos novos retos que se presentan no mundo dixital, fan necesario que organizacións de tipo empresarial fomenten o comercio local como fonte de riqueza e desenrolo nos pobos e vilas. ACIMTA poñerá en valor o tecido empresarial taboadés a través de accións transversais ante entidades de carácter público ou privado.


 

  • Representación e defensa dos intereses dos socios
  • Información e asesoramento
  • Servizos de interés común
  • Medidas de actuación ante os poderes públicos
  • Estudio e elaboración de alegacións a normas de carácter xeral elaboradas pola Admón. Local
  • Organización de actividades sectoriais